Reaktivácia airbagov

Airbagy

  • reaktivácia jednotiek

  • opravy softvéru

  • konfigurácia opätovného nabitia jednotiek

Vykonávame reaktiváciu, opätovné „nabitie“ riadiacich jednotiek airbagov. Po aktivácii airbagu dôjde v jeho riadiacej jednotke k uloženiu informácií o náraze, a preto sa stáva ďalej nefunkčným. Vieme aktivovanú jednotku úplne resetovať, a tým vymazať informácie o nehode. Jednotka sa stáva opäť funkčnou a môže byť znovu použitá.

Upozorňujeme, že týmto spôsobom reaktivované riadiace jednotky airbagov sú určené iba na testovacie účely. Výrobca automobilov neodporúča ich použitie pri prevádzke vozidla.