EGR

U týchto zásahov ponúkame dočasné SW riešenie, ale výhradne na prianie zákazníka s tým, že sa vozidlo stáva neschopným prevádzky na pozemných komunikáciách.

Vypnutie EGR ventilov

  • Podtlakové

  • Elektronické

Skratka EGR pochádza z anglického Exhaust Gas Recirculation, teda preložené do slovenčiny recirkulácia výfukových plynov. Toto zariadenie v automobile obstaráva zníženie emisií tým, že prepúšťa časť spalín z výfuku späť do sania. Ďalšou funkciou tejto súčiastky je zníženie oxidov nasávaného vzduchu a tým aj zníženie teploty spalín a výfukového potrubia.

Naopak medzi negatívne vlastnosti patrí hlavne zanášanie sacieho potrubia. Ďalej privádzanie teplého vzduchu do sania. Tieto negatívne efekty spôsobujú zníženie výkonu.

Ak všetko ukazuje na nefunkčný EGR ventil, máme dve riešenia:

  • Výmena za nový EGR ventil

  • Vypnutie funkcie EGR ventila *

*Takto upravené vozidlo nie je homologované na prevádzku na našich komunikáciách.