Poistenie továrenských záruk

V prípade neuznanej záruky výrobcom vozidla ponúkame exkluzívne poistenie továrenských záruk, ktoré sa vzťahuje na škody vzniknuté na mechanických a elektrických častiach motora, prevodovky a diferenciálu.

Čo je poistenie továrenských záruk

Výrobca poskytuje záruky na sériovo vyrábané vozidlá

 • V prípade chyby, poruchy, poškodenia vozidla (okrem havárie) reaguje autorizovaný servis nasledovne:

 1. záruku uzná a uvedie vozidlo do pôvodného stavu na svoje náklady

 2. záruku neuzná z dôvodu nesprávnej prevádzky

 3. záruku neuzná z dôvodu zásahu do vozidla (dodatočná montáž či úprava výkonových parametrov, neoriginálny LPG, neoriginálne ťažné zariadenie a pod.)

 • V prípade bodu 3 – neuznanej záruky výrobcom vozidla ponúkame exkluzívne poistenie továrenských záruk, ktoré sa vzťahuje na škody vzniknuté na mechanických a elektrických častiach motora, prevodovky a diferenciálu.

Predmet poistenia továrenských záruk

Predmetom tohto poistenia sú náhle a nepredvídané vnútorné mechanické poruchy motorových vozidiel, ktoré majú za následok náhlu nefunkčnosť vozidla a pre obnovu funkčnosti vyžadujú výmenu či opravu, a ktoré:

 1. boli výrobcom zamietnuté ako nekryté pôvodnou zárukou výrobcu z dôvodu vykonanej ÚPRAVY VOZIDLA , ktoré má za následok vylúčenie VOZIDLA Z KRYTIA

 2. by v prípade nerealizovania ÚPRAVY motora boli kryté pôvodnou zárukou výrobcu

 3. vznikli v dôsledku udalosti vylúčenej vo Všeobecných obchodných podmienkach

 4. boli spôsobené zlyhaním súčiastky obsiahnutej v nasledujúcom zozname:

 • MOTOR: Všetky vnútorné mazané súčiastky vrátane vstrekov, sacieho potrubia, zotrvačníka, ozubeného venca, turba, elektronickej riadiacej jednotky motora, chladiča oleja, vodného čerpadla.

 • PREVODOVKA: Manuálna , automatická alebo prevodovka s plynule meniteľným prevodom (CTX), všetky vnútorné mazané súčiastky, riadiace jednotky, mechatronika.

 • DIFERENCIÁL: Všetky vnútorné mazané súčiastky