Označenie Certifikovaný partner Xtuning – je zárukou kvality, kompetencie a preukázania odborných skúseností v oblasti softvérových úprav riadiacich jednotiek motorov.

Partneri, ktorí sú oprávnení používať označenie Certifikovaný partner Xtuning splnili nasledujúce kritéria:

  • ODBORNOSŤ – certifikovaný partner spĺňa vysoké nároky na kvalitu a odbornosť u vykonávaných SW úprav riadiacich jednotiek motorov.

  • ŠKOLENIE – certifikovaný partner úspešne absolvoval komplexné školenie od spoločnosti Xtuning venované procesu SW úpravy.

  • PROFESIONÁLNE VYBAVENIE – certifikovaný partner disponuje zariadením určeným na komunikáciu s riadiacimi jednotkami.

  • PONUKA SLUŽIEB – certifikovaný partner ponúka širšie spektrum ďalších služieb.

  • ZÁRUKY – certifikovaný partner ponúka svojím zákazníkom všetky záruky na vykonané služby spojené s SW úpravou a v prípade reklamácie SW úpravy okamžité riešenie našou spoločnosťou.