Obmedzovač rýchlosti

Obmedzovače rýchlosti sú vo vozidlách výrobcom nastavené z dôvodu obmedzovania prívodu paliva vo vysokých otáčkach motora a ovplyvňovania tak maximálnej rýchlosti predmetného vozidla z dôvodu konštrukčných limitov vozidla a jeho komponentov.

Nastavenie je softvérové, teda je možné maximálnu rýchlosť na prianie zákazníka posunúť alebo zrušiť, ale tiež posunúť na nižšiu rýchlosť, čo vyhovuje predovšetkým dopravcom s dodávkami – z dôvodu nižšej spotreby! Záleží však na type RJ.

Pozor: Odstránenie obmedzovača maximálnej rýchlosti nie je v súlade s homologáciou vozidla. Táto úprava je preto možná iba pre športové účely. Vykonaním tohto úkonu na bežnom vozidle sa vozidlo stáva nespôsobilým na prevádzku na pozemných komunikáciách.