Kontrola SW

  • Porovnanie súčasného SW s originálom

  • Určenie, či je daný SW korektný a určený pre kontrolovaný automobil

 

Ako sa prejavuje nekorektný SW?

  • Nepravidelným chodom motora

  • Zvýšenou dymivosťou

  • Vozidlo padá do núdzového režimu

  • Nesprávnou funkciou turbodúchadla a vstrekovačov (rýchle opotrebenie, skrátená životnosť)

  • Zníženou životnosťou filtrov pevných častíc FAP (DPF)

  • Auto nejde naštartovať