Odblokovanie imobilizérov

Imobilizéry

  • zistenie kódu login

  • opravy a zrušenie imobilizérov

  • programovanie kľúčov

Funkcia imobilizéra spočíva v ochrane vozidla proti jeho neoprávnenému použitiu. V kľúči je preto uložený elektronický kód, ktorý pri správnej funkcii celého systému „odomkne“ riadiacu jednotku a umožní vozidlu naštartovať. V prípade, že niektoré z riadiacich jednotiek systému imobilizéra prestanú fungovať a je ich potrebné vymeniť za iné, musia sa prispôsobiť ostatným jednotkám vo vozidle.

Kód imobilizéra je nutný tiež pre prístup k podrobným nastaveniam vo vozidle, ako je prispôsobenie nových kľúčov, úprava konfigurácie atď. v závislosti na type vozidla. Tento kód je dodávaný pri kúpe vozidla na prívesku pripevnenom na kľúčoch príp. ako karta.